Wat is huurbeheer

Als particuliere eigenaar krijgt u met veel zaken te maken als het gaat om het beheren van vastgoed. Onderstaand treft u een overzicht aan van onze werkzaamheden behorend bij het beheren van vastgoed voor particuliere eigenaren.

 

Onderhoud

 

Ernstige onderhoudsklachten worden direct door ons afgehandeld, zodat uw vastgoed bezit geen verdere schade zal oplopen. Door goede contacten met aannemers, loodgieters, ontstoppingsbedrijven, installateurs, etc. zorgen wij ervoor, dat deze klachten binnen afzienbare tijd worden hersteld. Huurders kunnen met ernstige onderhoudsklachten 24 uur per dag bij ons terecht.Indien de onderhoudsklacht niet dringend is en de kosten boven een afgesproken bedrag komen zullen wij voor deze werkzaamheden eerst offertes opvragen en aan u voorleggen.

 

Huurincasso

 

Een belangrijk onderdeel van het huurbeheer is het incasseren van de huurpenningen. De huurder dient officieel voor de eerste van elke maand zijn huurpenningen betaald te hebben. Mocht de huurder twee maanden huurachterstand hebben, dan krijgt hij een laatste aanmaningsbrief, waarin staat vermeld, dat hij binnen veertien dagen na dagtekening dient te betalen. Gebeurt dit niet dan wordt de vordering uit handen geven aan een gerechtsdeurwaarder. Uiteraard kunnen er met u inzake betalingsachterstanden andere afspraken worden gemaakt. Een huurder heeft bij ons de mogelijkheid om zijn huur automatisch te laten afschrijven middels een incasso contract.

 

Huurafrekeningen

 

Elke maand ontvangt u van ons een overzichtelijke huurafrekening waarop alle ontvangen huren, achterstanden en gemaakte kosten van die maand staan.

 

Correspondentie

 

Alle correspondentie met betrekking tot de huurobjecten nemen wij voor onze rekening. Hierbij kunt u denken aan zaken zoals huurachterstand, huurverhoging, onderhoud, huuropzegging, etc.

 

Verhuur

 

Bij huuropzeggingen dragen wij zorg voor bevestiging, inspectie en oplevering. Indien gewenst  zorgen wij ervoor, dat uw pand via een verhuur bemiddelingskantoor opnieuw wordt verhuurd. Bij het verhuren van een appartement kunnen wij zorg dragen voor de nieuwe huurprijs op basis van een officiële puntentelling.

 

Advies

 

Door de vele jaren ervaring in deze branche kunnen wij u ook op vele vlakken met betrekking tot het huurbeheer adviseren. Hierbij kunt u onder andere denken aan Groot Onderhoud en aan Ver- en aankoop van onroerend goed.

Heeft u een vraag? Neem direct contact met ons op!